Saturday, 20 April 2024 Начало arrow Форуми
www.lozen-bg.com
Начало
История
Форуми
Галерия
Новини от Лозен
Времето
Базар Лозен
Работа
ОБЯВИ
КОНТАКТИ
ВХОД В САЙТА

Lost Password?
No account yet? Register
________________________
Базар


 
= Обява със снимка!
Работа
Застрахователни агенти
Ако сте човек, който обича сам да контролира ежедневието си. Обича контакта с хора. Знае какво иска да постигне и то е свързано със застраховане. Свържете се с нас, за да Ви подадем ръка и да Ви дадем инструментите с които да го направите. 0889 23 95 45 http://brokerinvestood.wixsite.com/brokerinvest
Форуми за Лозен
Лозен - КЛЮКАР  


<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
- 2007/10/08 19:34 ПРОГРАМА НА ПП ГЕРБ
ПРОБЛЕМИ В С. ЛОЗЕН И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕТО ИМ
1.Проблеми с водоснабдяването - спиране на водата във високата
част на селото през летния период, огромни течове по улиците поради
аварии и непрекъснато спиране на водоподаването през цялата година
заради ремонти.
Водопроводът е изключително стар и от неговото изграждане до момента единственото, което се прави, е кърпене и запушване на течове. Лятно време при повишаване на консумацията на вода къщите във високата част на селото страдат от безводие. Решението, до което местната управа прибягва лятно време до момента, е режим на водата - решение недопустимо в 21 век.
Проблемът трябва да бъде отстранен с цялостна подмяна на водопровода на селото. Ако се изчислят разходите за ежедневните аварийни ремонти и загубите на вода, вероятно до момента подмяната би се изплатила многократно. Освен това очевидно е, че проблемът ще се задълбочава с глобалното затопляне и намаляването на запасите от питейна вода.
2.Изграждане на канализация.В Лозен не съществува канализация, отговаряща на нормативните изисквания.
ВАЖНО: Проблемите по т. 1 и т. 2 могат да бъдат решени в следващия мандат на местната власт, тъй като тяхното финансиране може да бъде осъществено от Кохезионния фонд по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." , която се управлява от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
3.Подобряване на пътната инфраструктура в селото:
•Преасфалтиране на целия път от околовръсното шосе през целия Лозен до магистрала Тракия с полагане на маркировка, мантинели и канавки;
•Изграждане на разширение на околовръсното шосе на разклона за Лозен с поставянето на светофар.
•Изграждане на разширение на пътя при стопанството на Горни Лозен с изграждане на допълнително платно за завиващите в стопанството.
•Поставяне на пешеходни пътеки, лежащи полицаи и специално осветяване на пешеходните пътеки, поради палната липса на такива.
•Поставяне на указателни табели.
4.Градски транспорт
Подобряване на системата за градски транспорт - подновяване на автобусния парк и по-чести рейсове. Осигуряване на връзка с метрото след пускането на метростанция „Младост". В момента градския транспорт до с. Лозен е в окаяно състояние - автобусите са амортизирани, неотоплени, мръсни и изпочупени.
ВАЖНО: Проблемите по т. 3 и т. 4 могат да бъдат решени в следващия мандат на местната власт, тъй като тяхното финансиране може да бъде осъществено от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." , която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." има за цел да се насърчат достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионални и местни пътища. Тази операция ще подпомогне инвестициите в подобряването на:
•Пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал;
•Пътища, осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм;
•Общински пътища в агломерационните ареали, с цел осигуряване на по-добра интеграция и достъпност на териториите около големите градски центрове.
Примерни дейности за подкрепа:
•Строителство, ремонт, реконструкция и възстановяване на второкласни пътища, извън трансевропейската мрежа (ТЕМ), както и третокласни пътища;
•Подобряване на транспортните връзки до определени дестинации и инфраструктура, извън населените места - достъп до пристанища, летища, сметища и т.н.
•Гранатови схеми за общински пътища, осъществяващи връзки в агломерационните ареали на общините.
5.Ежедневно своевременно почистване и обезопасяване на пътя през зимата.
6.Поддържане на стадиона в добро състояние и възстановяване на спортното дружество.
7.Денонощно присъствие на полиция в селото - масово се движат автомобили, управлявани от малолетни или пияни, организират се нощни състезания.
8.Достъп на гражданите до кмета - ежеседмичен приемен ден,
кутия за оплаквания и предложения на гражданите.
9.Популяризиране на туристическите пътеки в Лозенската планина, историческите местности (връх „Полувраг"), манастира св. „Спас" множеството параклиси в селото.
10.Изграждане на велосипедни маршрути в селото и в Лозенската планина.
ВАЖНО: Мерките по т. 9 и т. 10 могат да бъдат финансирани от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." , която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Приоритетна ос 3 на ОП „Регионално развитие" е „Устойчиво развитие на туризма" цели да се подобри бизнессредата и да се предложат инвестиционни решения, които да насърчат туризма и развитието на бизнеса чрез изграждане на туристически атракции и свързана с тях туристическа инфраструктура, популяризиране и модернизиране на туристическите обекти, разширяване и подобряване маркетинга на туристическите дестинации, увеличаване на пазарната информация в рамките на туристическата индустрия и политика, както и укрепване на партньорството между различните участници. Списък с примерни дейности за подкрепа:
•Развитие на природни, културни и исторически атракции
възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники
и програми за интерпретация и анимация и др.;
•Организиране на събития, като например фестивали, събития на открито,
спортни състезания, фолклорни прояви, представяне на местни/регионални
традиции, кухня, занаяти и др.;
•Развитие на туристическата инфраструктура, свързана с атракциите
(туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и
колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски
информационни центрове, детски площадки, съоръжения за спорт и отдих.
08.10.07 г.

Моля за вашите мнения предложения и въпроси.
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/09 00:53 Успех Светли, с тебе сме. ГЏГЁГ±Г Г­ГҐГІГ® Г­Г  Áúëãàðñêè ГўГєГў ôîðóìà ГЁ ñàéòà ГҐ çàäúëæèòåëíî! Ìîëÿ Г—Г…Г’Г…Г’Г… ÏÐÀÂÈËÀÒÀ ÐÅÄÎÂÍÎ!
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/10 00:34 Изглежда добре.
Дано имаш късмет и осъществиш идеите си.
Успех
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/10 10:24 Кандидатът-кметът на ПП ГЕРБ за Панчарево Станимир Пеев:
„Ще ревизирам всички сделки със земи в Панчарево”

„Още в първите дни на мандата си ще направя пълна ревизия на всички сделки със земи, направени в район „Панчарево” и при открити нарушения ще сезирам компетентните органи” – това заяви кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на Панчарево Станимир Пеев по време на срещата си с жителите на с. Лозен. Обществеността в Лозен определи пред г-н Пеев извършвани в миналото сделки като „съмнителни”.
По време на срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с водоснабдяването и канализацията на Лозен и инфраструктурата в селото.
<по материали на gerb-bg.com>
Ïèñàíåòî íà Áúëãàðñêè âúâ ôîðóìà è ñàéòà å çàäúëæèòåëíî! Ìîëÿ ×ÅÒÅÒÅ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ ÐÅÄÎÂÍÎ!
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/10 14:21 Уважаеми избиратели, аз съм единственият кандидат за общински съветник на ПП ГЕРБ от район Панчарево. Омъжена съм и имам 1 дете. По образование съм магистър по икономика. Имам 10 г. стаж като икономист в минисерството на земеделието, а през последните 5 г. се занимавам основно с усвояване на Европейските фондове. Точно като специалист в областта на еврофондовете съм привлечена в ПП ГЕРБ. Живея в Лозен от 1999 г. и ежедневно се сблъсквам с проблемите на Лозен, а и на самата София.
Никой не трябва да забравя, че общинският съвет е органа, който определя насоките за развитие на общината и взима решенията в тази насока, и в полза на жителите на Лозен е да имат свой представител в него. Така, че не забравяйте: ГЛАСУВАЙТЕ С ЧЕТИРИ НА БРОЙ БЮЛЕТИНИ №32 - една за кмет на София, една за кмет на Панчарево, една за кмет на Лозен и една за общински съветници.
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/10 14:24 Светли, успех! Ще ти помагаме да осъществиш всяка точка от твоята програма!
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/10 18:47 Днес 10.10.2007г. кандидат кмета за с. Лозен Светослав Митрев представител на ГЕРБ, подготви терена за съботното почистване /13.10.2007 г./ на стадиона. Очаква съмишленици и симпатизанти да подкрепят идеята.
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/10 19:50 Похвално е че ГЕРБ са привлекли толкова интелигентни хора да работят за Лозен. Успех, ние сме с вас! На тези избори ще глесувам за първи път и ще гласувам с 4 бюлетини номер 32
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/19 15:12 иес....
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/29 17:33 Браво Светли! Само така, харесва ми програмата ти - залагай на усвояването на еврофондовете, това е бъдещето! Мога да помагам с нещо - завършил съм магистратура по европейска интеграция, а съм и икономист. Желая ти много успехи, покажи на всички, че младите знаещи и можещи ги бива повече, ние сме насреща!!!
  | | The topic has been locked.
- 2007/10/31 20:00 Браво, Светли Смажи ги.....
  | | The topic has been locked.
- 2007/11/05 00:20 Честито Кмете!!! Сега не забравяй Програмата - имаш районен кмет и кмет на София и имаш всичките си приятели, като ти стане трудно - огледай се добре Най-накрая сменихме пустото тоталитарно поколение, дерзай и оправдай големия кредит на доверие!!! И да почерпиш по една хубава бира! Всички искаме да видиме най-европейското село в България! Пожелавам ти да се радваш на по-голямо и положително медийно внимание от бате ти Бойко!
  | | The topic has been locked.
- 2007/11/07 07:37 важното е сега да сме до него и да не оставиме червено старите да го занимават техните глупости
  | | The topic has been locked.
- 2007/11/08 07:06 До тука добре. Това са проблемите на Лозен + Бъдещото строителство на блокчета, разни европейски селища и прочие строителство(не трябва да се допуска безразборно строителлство-всеки да си строи където поиска и каквото поиска), проблемите с образованието и училищните бази-ЗА ТОВА НИКОЙ НЕ ГОВОРИ НАЛИ? А, ЗАЩО?Лозен не е само пътища-ЗА ДЕЦАТА НИКОЙ НЕ МИСЛИ - къде са градинките, спортните площатки, стадиона е плачевен,за младежкия дом да не говорим.Светли, ще обърнеш ли внимание на тези проблеми и как?Успех и ние сме насреща
  | | The topic has been locked.
- 2007/11/14 06:26 Минаха изборите и вече никой не гледа и отговаря на въпросите. Като всеки друг път.
  | | The topic has been locked.
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Top!
Top!